Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

2,024,000 

Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

  • Ethernet GE Bước sóng ngắn 1000Base-SX.
  • Loại đầu nối: LC.
  • Bước sóng: 850 nm.
  • Khoảng cách cáp tối đa: 550m.
Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

2,024,000