Bộ lọc

Băng tần

32 Card mạng
1.200.000 
1.999.000 
2.499.000 
3.990.000 
1.449.000 
2.579.000