Thiết bị tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 Bundle Package

34,705,000 

  • 10 cổng GE / 1 cổng Console
  • Cấu hình bộ nhớ: Flash 4Gb, Non storage/ Ram DDR3 2Gb
  • Thông lượng tường lửa (chuẩn 64/ 512/ 1518 bytes): 1.5Gbps
  • Phiên truy cập đồng thời tối đa: 500.000
  • Phiên truy cập mới: 4.000/s
Thiết bị tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 Bundle Package

34,705,000