Thiết bị tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y

10,709,600 

  • Bản quyền cơ sở dữ liệu Anti-Virus Signature.
  • Cơ sở dữ liệu IPS Signature.
  • Cơ sở dữ liệu Application Signature.
  • Cơ sở dữ liệu Spam and cơ sở dữ liệu Website Classification.
  • Gói bản quyền 1-năm.
Thiết bị tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y

10,709,600