Duy nhất 1 Dây ĐT 4 lõi cường lực kèm nguồn- Teasung