Duy nhất 1 Cáp viễn thông AiPoo Link UTP CAT3 7x0.33mm 4 lõi không chống nhiễu (2x2x0.5mm) 100% đồng 500 mét