Duy nhất 1 Cáp đồng trục liền nguồn RG59 Teasung 1.0