Duy nhất 1 Cáp đồng trục liền nguồn RG59 Teasung (0.9)
1.655.000