Duy nhất 1 Bộ Trung Tâm Báo Động 8 Vùng Có Dây AL-9288 New Hot (SH-9288)