Duy nhất 1 Bộ thiết bị phát Wi-Fi 6 ngoài trời wifi Ruijie RG-RAP6260(G)