Duy nhất 1 Bộ quay số bằng Sim GSM AoLin
3.420.000