Duy nhất 1 Bộ chuyển mạch được quản lý có thể xếp chồng lên nhau