Duy nhất 1 Bộ báo động trung tâm không dây Aolin SH-G4W