Duy nhất 1 Bộ báo động thông minh Aolin AL-6088GSM