Tag Archives: smarthome bkav

Bkav SmartHome: Giải pháp nhà thông minh đồng bộ

Bkav SmartHome: Giải pháp nhà thông minh đồng bộ Nhà thông minh ngày càng trở nên phổ biến và đang là tiêu chuẩn của nhà hiện đại. Trong khi, nhiều giải pháp nhà thông minh trên thị trường mới chỉ dừng ở mức độ sơ khai, nhà tự động (home automation), chưa mang tính đồng […]