Khóa thông minh Epic ES F500 H (Thiết kế riêng cho cửa lùa)

6.200.000 

  • Đăng ký tối đa lên tới 100 vân tay và 200 thẻ RFID
  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khách (One – Time code)
  • Chức năng khoá kép/ Thiết lập danh sách quản trị
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ mã

6.200.000 

Gọi đặt mua: 085-24-34567 (7:30-22:00)
Luôn có giá riêng dành cho đại lý