Khóa điện tử Epic Touch M (Chốt thẳng)

3,360,000 

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 02 thẻ NFC, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

  • Đăng ký tối đa lên tới 100 thẻ RFID
  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khách (One – Time code)
  • Chức năng khóa kép/ thiết lập danh sách quản trị
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ mã
Khóa điện tử Epic Touch M (Chốt thẳng)

3,360,000