Khóa điện tử Epic Popscan H (Chốt móc)

5,150,000 

Trong hộp có: 01 thân trước, 01 thân sau, 04 pin, sách hướng dẫn, bản demo và ốc, vít

  • Đăng ký tối đa lên tới 100 vân tay
  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khách (One – Time code)
  • Chức năng khoá kép/ thiết lập danh sách quản trị
  • chức năng mã số ảo và ngẫu nhiên chống mã
Khóa điện tử Epic Popscan H (Chốt móc)

5,150,000