Hạt mạng RJ45 AiPoo Link

260,000  140,000 

Hotline: 085-24-34567

Hạt mạng RJ45 AiPoo Link

Tên sản phẩm: Đầu RJ45 CAT6 AipooLink

– Đồng 100% (OFC 100%)

– Thương hiệu: Aipoo Link – Đầu RJ45 Cat5, Cat6 – Đồng 100% (OFC 100%)

Số lương:  100 hạt/ 1 túi

Hạt mạng RJ45 AiPoo Link

260,000  140,000