Duy nhất 1 Ống kính zoom quang 5x (2.7~13.5mm, lấy nét tự động AF và ống kính zoom động cơ)