Duy nhất 1 4 mm @ F2.0, góc nhìn: 86° (ngang), 102° (chéo)