Duy nhất 1 2,8 mm @F2.0, góc nhìn: 106° (Ngang), 122°(Chéo)