Duy nhất 1 2,8 mm @F2.0, góc nhìn: 104° (Ngang), 125° (Chéo)