Những lỗi khi dùng khóa cửa thông minh và cách khắc phục